Jezik:
Pozicija: Index  

Savet roditeljima


Poštovani roditelji,

opštu preporuku našeg ''LLA'' Centra datu kao odgovor na trenutno najuobičajenije pitanje roditelja ''Sa koliko godina je najbolje da dete počne sa učenjem stranih jezika?'' možete pročitati na stranici savet roditeljima.

 


Najnoviji kursevi

Od školske 2006/07 god. u ponudu uključujemo i kurseve komunikacije, nivoa  Srednji I i Srednji II.

Nastava se odvija u prostorijama škole, i u kompanijama sa kojima je potpisan ugovor o takvom vidu saradnje.
Metoda rada - Odrasli


Po dolasku u školu, svaki polaznik polaže test kojim se proverava njegovo znanje. Na taj način svakom pojedincu pružamo priliku da se uključi u grupu koja će mu najviše odgovarati, i po znanju i po potrebama. Grupe polaznika su male, do pet polaznika u jednoj grupi, tako da predavač ima priliku da svakom polazniku pruži maksimum pažnje. Osim ulaznog testa, naši polaznici se testiraju i više puta tokom školske godine, kako bi im se ukazalo na slabe tačke i kako bi predavač bolje utvrdio deo gradiva koji polaznicima predstavlja problem. Po odslušanom kursu obavlja se krajnje testiranje, nakon kojeg polaznik dobija sertifikat sa postignutom ocenom.

Nastava se odvija dinamikom 2 puta nedeljno po 90 min. Nastava se odvija i na srpskom i na stranom jeziku, u zavisnosti od nivoa kursa. Polaznicima se obezbeđuje maksimalna izloženost jeziku koji uče, što od strane predavača, što putem dodatnog materijala (kaseta, CD-a, i sl.). Monolog predavača se nastoji smanjiti na minimum, kako bi polaznici što više učestvovali u nastavi (donosili zaključke, postavljali pitanja i slično).
Content © Language Laboratory Academy 2010, All rights reserved.
Web dizajn i razvoj: CoppeTeam Studio © 2006-2023, Prikazao: PowerCMS