Jezik:
Pozicija: Index  

Savet roditeljima


P
oštovani roditelji,

opštu preporuku našeg ''LLA'' Centra datu kao odgovor na trenutno najuobičajenije pitanje roditelja ''Sa koliko godina je najbolje da dete počne sa učenjem stranih jezika?'' možete pročitati na stranici savet roditeljima.

 

 

Metoda rada - Deca


Po dolasku u školu, svaki polaznik polaže test kojim se proverava njegovo znanje. Na taj način svakom pojedincu pružamo priliku da se uključi u grupu koja će mu najviše odgovarati, i po znanju i po potrebama. Grupe polaznika su male, do pet polaznika u jednoj grupi, tako da predavač ima priliku da svakom polazniku pruži maksimum svoje pažnje. Osim ulaznog testa, naši polaznici se testiraju i više puta tokom školske godine, kako bi im se ukazalo na slabe tačke i kako bi predavač bolje utvrdio deo gradiva koji polaznicima predstavlja problem. Po odslušanom kursu obavlja se krajnje testiranje, nakon kojeg polaznik dobija sertifikat sa postignutom ocenom.

Nastava se odvija dinamikom 2 puta nedeljno po 90min. (odrasli polaznici) a 2 puta nedeljno po 60min. (deca do 14 god.). Nastava se odvija i na srpskom i na stranom jeziku, u zavisnosti od nivoa kursa. Polaznicima se obezbeđuje maksimalna izloženost jeziku koji uče, što od strane predavača, što putem dodatnog materijala (kaseta, CD-a, i sl.). Monolog predavača se nastoji smanjiti na minimum, kako bi polaznici što više učestvovali u nastavi (donosili zaključke, postavljali pitanja i slično). Deca rade razne projekte a na kraju godine na završnoj priredbi im se pruža mogućnost da kroz uloge, bez treme, aktivno govore na stranom jeziku i pri tome uživaju zajedno sa predavačima i roditeljima koji ih na kraju uvek nagrade zasluženim aplauzima i zadovoljnim osmesima.
Content © Language Laboratory Academy 2010, All rights reserved.
Web dizajn i razvoj: CoppeTeam Studio © 2006-2023, Prikazao: PowerCMS