Jezik:
Pozicija: Index  

Važna obaveštenja


Upis u novu 2013/14 školsku godinu počinje 01.09.2013. godine.

Možete se prijaviti za naredne kurseve engleskog jezika:

1. Opšte, poslovne i *posebne kurseve za odrasle

2. Opšte kurseve za decu

3. DRAMA club

* Posebni kursevi za decu su kursevi pripreme za ispite pred ispitivačima Britanskog saveta iz Beograda: KET, PET, FCE, CAE, CPE, kao i za IELTS i ostale ispite

"L.L.A." centar nudi i posebne popuste i pogodnosti. Više o tome možete pronaći ovde.

Školska 2013/14 godina počinje 09. septembra 2013. godine.

Želimo Vam srećan početak nove školske godine!

Vaša škola engleskog jezika

"L.L.A." Centar’’

Bul. Oslobođenja br. 57
21 000 Novi Sad, Srbija
+381 63 52 75 76

Školske novine


Pored samog rada u školi, naši polaznici imaju priliku da se uključe i u vannastavne aktivnosti. 2004/05 školske godine smo izdali prvi broj naših školskih novina, pod nazivom ''L.L.A. School Paper''. Svi naši polaznici, kako deca tako i odrasli su u gore pomenutim novinama predstavili svoje radove na engleskom i nemačkom jeziku.

KIDS' LAB


Projekat KIDS' LAB počeo je sa radom 10. septembra 2007. godine. Reč je o kreativnim radionicama namenjenim deci uzrasta od 4 do 6 godina.
Više o tome pročitajte ovde.

 


OPEN DAY


Info-seminar o LCCI sertifikatima i njihovoj usklađenosti sa metodama rada "LLA" Centra, održan je 23.11.2007.
Više o tome...

Najčešće postavljana pitanjaNeka od najčešće postavljanih pitanja od strane potencijalnih polaznika:

1. Koje kurseve imamo u školi?

U Obrazovno-prevodilačkom centru ''LLA'' imamo opšte kurseve engleskog jezika za decu i odrasle kao i poslovne i specijalizovane kurseve engleskog jezika. Više o tome možete pročitati ovde.

2. Koji je maksimalan broj polaznika u grupi?

Maksimalan broj polaznika u grupi u ''LLA'' centru je pet.

3. Koja je mesečna cena i pod kojim uslovima se dobija popust na istu?

Mesečnu cenu saopštavamo polazniku nakon dolaska u naš centar lično. Nakon ulaznog testa polaznik se raspoređuje u grupu koja odgovara njegovom nivou znanja i tada mu saopštavamo cenu za kurs koji će pohađati.

Kada su firme u pitanju postupak je drugačiji.

Detaljnije o metodi rada centra možete pročitati ovde.

Uslovi plaćanja: naši stari polaznici dobijaju 5% popusta na postojeću cenu kursa, a postoje i popusti od 2.5% ukoliko se na početku godine uplati iznos za celo polugodište (jedan semestar) i 5% popusta ukoliko se na početku školske godine uplati iznos za čitavu godinu (oba semestra) unapred.

4. Da li postoji popust ukoliko se više članova iste porodice upiše na kurseve u našem centru?

Ukoliko se u naš centar na kurseve stranog jezika upišu dva ili više člana iz iste porodice, oni dobijaju 10% popusta na cenu kursa koji pohađaju.

5. Da li postoji mogućnost plaćanja kurseva na rate?

Da, kursevi se mogu plaćati u jednakim mesečnim ratama od 01. do 15. u tekućem mesecu tokom jednog ili oba semestra u zavisnosti dužine kursa koji pohađaju. U januaru i avgustu mesecu (kolektivni godišnji odmor) kursevi se ne plaćaju.

6. Koja je razlika između opštih i poslovnih kurseva engleskog jezika?

Jednostavno objašnjeno, mada bi odgovor mogao biti i znatno duži, razlika je u vrsti reči, broju odrednica i obimu gramatike koja se podučava na opštim i poslovnim kursevima.

Napr. na opštem početnom kursu polaznik, koji se po prvi put susreće sa engleskim jezikom, se osposobljava da za osam meseci može da odgovori na lična pitanja o sebi, da nauči osnovni rečnik, jednostavne izraze koji se odnose na njega i njegovu porodicu, slova, brojeve, boje, nazive prostorija u kući, omogućava mu se da nauči reči koje se odnose na hranu, piće (snalaženje u hotelu, autobuskoj stanici, aerodromu, itd.), osnovna glagolska vremena itd.
Na poslovnom početnom kursu polaznik već mora da ima predznanje osnovnih glagolskih vremena i nešto od osnovnog rečnika da bi mogao da pruži osnovne informacije o sebi, da kaže za koju firmu radi, nešto o toj firmi, da analizira grafikone i objasni nešto što je usko vezano za njegovu struku.

7. Da li se može krenuti na poslovni početni kurs pre opšteg početnog kursa?

Poslovni kursevi su teži od opštih kurseva i za njihovo savlađivanje je potrebno određeno predznanje stranog jezika, tako da ne preporučujemo polaznicima da krenu na poslovni početni kurs engleskog jezika napr. ukoliko već nemaju osnovno početno znanje istog. Nije nemoguće, naravno, ali je teže. U današnje vreme poslovni ljudi nemaju vremena za preterano učenje i detaljno posvećivanje savladavanju stranog jezika kod kuće van onoga što uče na času, tako da je bolje da ako već odvajaju vreme za odlazak na čas olakšaju sebi tako što će učiti jezik postepeno i tako dobiti dobru osnovu za lakšu nadgradnju koja im neće biti preterano teška i zahtevna.

8. Da li imamo CD za samostalno učenje stranog jezika kod kuće, u kolima na putu do posla, itd?

Naš centar nema takav CD.

Profesori našeg centra smatraju da staromodan način učenja - dva časa u trajanju od 90min. nedeljno tokom dva semestra, pruža najbolju osnovu polazniku u učenju stranog jezika tj. savladavanja sve četiri veštine (pisanje, čitanje, govor i slušanje) što je neophodno da bi se dobro naučio strani jezik a naravno i daleko bolje i svrsishodnije od brzog savladavanja reči putem CD-a.

CD može biti dodatno korisno sredstvo za vežbu ali ne i osnovno.

Međutim, ukoliko nemate mogućnost da pohađate nastavu i ta opcija slušanja CD-a Vam se čini jedina moguća, možete se raspitati u knjižarama koje prodaju Longman, Oxford i Cambridge udžbenike, kao i one od ostalih stranih izdavača, u Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima. Kod njih ćete dobiti informaciju povodom paketa koji sadrži CD, malu knjižicu sa vežbama i uputstvom kako da koristite isti.

''LLA'' savet: putem interneta ili na kioscima koji prodaju inostranu štampu kupite novine na stranom jeziku, engleskom, nemačkom, italijanskom, španskom, francuskom ili nekom drugom i čitajte stranice istih bez preterane upotrebe rečnika. Pokušajte da shvatite kontekst. Rečenice su lako savladive jer su kratke sa nekoliko osnovnih glagola, bez opisnih prideva. Na taj način ćete dosta brzo i bez odlaska na časove proširiti postojeći rečnik stranog jezika koji imate.

Puno sreće u učenju stranog jezika!

9. Sa koliko godina je najbolje da dete počne sa učenjem stranih jezika?

Odgovor na ovo pitanje možete pročitati na stranici savet roditeljima.

10. Da li će se detetu pomešati reči dva strana jezika (nemačkog i engleskog) ukoliko ih uporedo uči?

U početku učenja dva strana jezika istovremeno, neminovno je mešanje pojedinih reči, međutim, to se vrlo brzo iskristališe i dete uspešno i bez problema savlađuje svaki sledeći strani jezik koji počne da uči.

11. Da li dete zna engleski jezik ukoliko sa razumevanjem gleda crtane filmove na inostranim tv kanalima?

Po zapadnom standardu učenja stranih jezika zvanom Zajednički evropski jezički okvir učenja stranog jezika, polaznik bilo da je dete ili odrasla osoba mora da savlada sve četiri veštine tj. pisanje, čitanje, slušanje i govor datog jezika uporedo. Tako da se smatra da dete ukoliko samo razume tj. sluša strani jezik ali ga ne govori, ne piše i ne čita, poznaje isti samo delimično. U kojoj meri ga dete zna, moguće je izmeriti tabelom samoprocene o čemu više možete pročitati ovde.

Content © Language Laboratory Academy 2010, All rights reserved.
Web dizajn i razvoj: CoppeTeam Studio © 2006-2023, Prikazao: PowerCMS