Jezik:
Pozicija: Savet roditeljima  

Savet roditeljima

SA KOLIKO GODINA JE NAJBOLJE DA DETE POČNE SA UČENJEM STRANIH JEZIKA?

 

Učenje stranih jezika, naročito engleskog, ne samo da je trend, nego i nezaobilazna potreba današnjice. Zbog toga se kod roditelja često javlja pitanje: sa koliko godina je najbolje da mališane upišu na engleski jezik. Nekima je žao da već od rane mladosti decu forsiraju da ga uče, a drugi opet žure da njihovo dete što ranije savlada taj svetski jezik.

 

KARAKTERISTIKE UČENJA STRANOG JEZIKA KOD MLAĐE DECE

 

Deca su u svojoj ranoj mladosti sklona da oponašaju ono što čuju i imaju urođenu sposobnost da iz toga izvode jezička pravila. Sva pravila maternjeg jezika deca usvoje uglavnom do svoje treće godine života, tako da je to period kada već mogu krenuti sa učenjem stranog jezika.

 

Nove reči i jezička pravila ona usvajaju intuitivno, bez razmišljanja. Zbog toga roditelji ne treba da očekuju od deteta mlađeg uzrasta da nauči preterano mnogo novih reči. Mala deca reči shvataju sasvim drugačije, kao nove i neobične glasove koje su voljni da ponavljaju, naročito ukoliko čuju strance kako ih izgovaraju i pričaju na stranom jeziku.

Pored toga, kod dece se usvajanje jezika i reči vezuje za situaciju. Tako da oni kroz igru na igralištu, u dvorištu, kod kuće, putem gledanja crtanih filmova, slikovnica i dvojezičnih rečnika dobijaju uvid u nove reči na stranom jeziku. Zato se i način rada sa predškolskom i školskom decom bitno razlikuje.

 

RAD SA DECOM OD SEDAM GODINA

 

Sa sedam godina rad sa njima postaje malo ozbiljniji. U takvom radu još uvek se zadržavaju elementi igre – igraju se razne igre, peva i glumi kroz uloge, prave se predstave i priredbe na kraju školske godine. Tada dete sebe čuje kako govori drugačije ali kada nosi masku to kao da govori neko drugi a ne ono samo i tada mu to nije čudno niti mu predstavlja problem.

 

U drugom polugodištu prvog razreda ubacuje se već po malo pisanje, ali bez opterećenja. Zadajemo im za domaći da prepišu po nekoliko reči. Pisanje se vrlo suptilno uvodi da bi deca u drugom razredu mogla lakše da se snađu u radu sa udžbenicima, jer isti za drugi razred u sebi imaju tekst na engleskom. Oni moraju da usvoje slova da bi mogli uporedo da razvijaju sve četiri neophodne veštine (pisanje, čitanje, govor i slušanje) jer ukoliko se iste ne savladaju uporedo, kod dece se mogu javiti izvesne teškoće i problemi u savladavanju stranog jezika.

 

Vrlo je važno da roditelj shvati da dete koje sluša i razume crtani film na nekom inostranom tv kanalu, u stvari samo delimično zna taj strani jezik i ne vlada njime u potpunosti. Kada dete u dovoljnoj meri savlada sve četiri gore navedene veštine (pisanje, čitanje, govor i slušanje) tada možemo reći da ono solidno vlada određenim stranim tj. engleskim jezikom.


LJUBAV PREMA JEZIKU

 

Profesori u našem centru smatraju da je prilikom podučavanja polaznika stranom jeziku, kako dece tako i odraslih, zapravo NAJBITNIJE i NAJTEŽE preneti ljubav prema istom.

 

To je i najveća teškoća učenja stranog jezika i ona predstavlja niz blokada nastavniku, pogotovo sam način kako deci preneti znanje na njima nepoznatom jeziku i preneti im ljubav prema istom. Ukoliko se dete zainteresuje za neki od stranih jezika tada ono kroz rad na času, putem udžbenika, slušanja kaseta, rada sa nastavnim materijalima, raznim crtežima i prilagođenim priredbama koje se dešavaju tokom školske godine i zavoli taj jezik. Kada nauči nešto novo o običajima neke druge zemlje, tim više se zainteresuje za istu i jezik koji se u njoj govori. Najbolje je još ukoliko dete ima mogućnost kontakta sa decom iz inostranstva, bilo na letovanju ili na nekom drugom mestu gde ono može da učestvuje u zajedničkim igrama sa njima. Tada se kod dece javlja želja da nauče strani jezik, kako bi mogli da se igraju sa novim drugarima. Ako samoinicijativa za učenje stranog jezika dolazi od deteta, tim bolje. Ukoliko roditelji sami žele da dete na silu krene da uči jezik, tu može da se javi dosta problema. U takvoj situaciji deca u početku imaju veliki otpor ka učenju stranog jezika, napr. bacaju gumice sa stola na pod, nezainteresovano se ljuljaju na stolicama tokom časa, gledaju da se bune za svaku aktivnost, govore kako se to njima ne radi, itd. Međutim, ukoliko je profesor engleskog ili nekog drugog stranog jezika dobar pedagog, dovoljno strpljiv i uviđajan a nadasve voli svoj poziv, uspeće da prenese deci ljubav prema tom stranom jeziku i tako stvori kod njih zainteresovanost za isti.

Sva pitanja koja imate u vezi sa učenjem engleskog jezika dece predškolskog i školskog uzrasta kao i odraslih možete dostaviti preko stranice kontakt.

Content © Language Laboratory Academy 2010, All rights reserved.
Web dizajn i razvoj: CoppeTeam Studio © 2006-2024, Prikazao: PowerCMS